Gewoon werken of...

copyright © 2003 - 2004 evident
versie 1.1

Ziekteverlof onder de 4%

Verzuim is uit. Reïntegreren is in.

 

Veel organisatie hebben inmiddels de kracht van Lean ontdekt, een methode om beter, slimmer, sneller en goedkoper te werken Ún meer klantwaarde te leveren. Lean wordt gebruikt in de industrie, bouwnijverheid, zorg, dienstensector en bij overheidsdiensten om de regie te nemen op het streven naar continue verbetering van processen. Maar hebben deze organisaties wel eens 'Lean' naar verzuim gekeken? Wij wel, en dat delen we graag met jou.

Lean in verzuim

13e maand voor ontvangers van een Ziektewetuitkering zorgt voor opschudding. Flappie In zijn eerste kersttoespraak zal de nieuwe Koning een moment aandacht besteden aan de ontvangers van een Ziektewetuitkering. Een groot aantal van hen zijn voor het eerst van hun leven verrast met een brief van het UWV waarin hun 13e maand wordt uitgelegd. Een groot deel van hen is hevig geschrokken als ze onder de kerstboom de brief openen.

Toch een 13e maand voor vangnetters?